Sobota, 18 wrzesień. Imieniny Ireny i Józefa.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

Aktualności

News

Terminy dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dodano: 2021-06-09 14:51:23 Autor:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, że w dniach: 11.06.2021 r. (piątek), 14.06.2021 r. (poniedziałek) , 15.06.2021r. (wtorek) w godzinach od 10.30 do 13.30 rozpocznie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność wydawana będzie osobom zakwalifikowanym wcześniej przez MOPS do tej formy pomocy. Zapraszamy mieszkańców sołectw: Radoliny, Adamowa, Rosochy oraz Goliny.
 
 
News

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Dodano: 2021-06-07 22:32:01 Autor:
 
Starosta Koniński powołując się na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2.06.2021 r. znak: IR.X.021.177.2021.1 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.
 
 
News

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa

Dodano: 2021-06-07 22:23:24 Autor:
 
Biblioteka Publiczna w Golinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem dla Goliny oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu organizuje po raz kolejny akcję poboru krwi. Inicjatywa odbędzie się w dniu 19 czerwca (sobota) 2021 r. w Bibliotece Publicznej w Golinie. Zapraszamy wszystkich chętnych do wsparcia tego szczytnego celu od godz. 9.00 do 12.00. Każda kropla krwi jest cenna. Bądż z nami, razem możemy uratować życie!
 
 
News

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina w ramach K OSI etap III

Dodano: 2021-05-27 15:25:42 Autor:
 
W miejscowości Kraśnica powstanie ścieżka rowerowa o długości 0,509 km.
 
 
News

Kolejne inwestycje drogowe będą realizowane w Gminie Golina

Dodano: 2021-05-26 09:59:17 Autor:
 
Kolejne dwie inwestycje drogowe przy współudziale środków zewnętrznych będą realizowane w gminie Golina. Przebudowana zostanie ul. Partyzantów w Golinie oraz odcinki Przyjma - Cegielnia oraz droga w m. Spławie.
 
 
News

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

Dodano: 2021-05-20 12:22:47 Autor:
 
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość.
 
 
News

Darmowe Szkolenie Komputerowe

Dodano: 2021-05-13 15:16:02 Autor:
 
Drodzy mieszkańcy! Stowarzyszenie Razem dla Goliny wraz z Gminą Golina zapraszają osoby powyżej 25 roku życia do udziału w darmowym szkoleniu komputerowym (łącznie 152 godz. zajęć w terminie od czerwca do października). Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są telefoniczne do 7 czerwca 2021 br. pod numerem telefonu 63 241 81 21.
 
 
News

Turnusy rehabilitacyjne KRUS po przebytej chorobie COVID-19

Dodano: 2021-05-12 08:49:07 Autor:
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Będzie ona realizowana w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie. Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi. Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
 
 
News

Stanowisko do samospisu Narodowy Spis Powszechny 2021 w Urzędzie Miejskim w Golinie

Dodano: 2021-04-23 14:08:30 Autor:
 
Gminne Biuro Spisowe w Golinie w celu umożliwienia mieszkańcom gminy Golina nieposiadającym we własnym zakresie warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego, uruchomiło bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz ze środkami ochronnymi adekwatnymi do bieżącego zagrożenia pandemicznego, zapewnia także pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji.
 
 
News

Zapraszamy seniorów do korzystania z usług Dziennego Domu Senior+ w Golinie

Dodano: 2021-03-10 14:43:46 Autor:
 
Dzienny Dom Senior+ w Golinie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Golina w wieku 60+ do udziału w zajęciach i usługach oferowanych przez placówkę. Zajęcia i usługi w Dziennym Domu Senior+ w Golinie, realizowane będą w oparciu o środki własne Gminy Golina oraz środki Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
 
 
News