Wtorek, 22 wrzesień. Imieniny Tomasza i Maurycego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 6: Rynek pracy.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej:

6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Cel projektu:

Utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Golina oraz sfinansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Projekt będzie realizowany w nowopowstającym Klubie dziecięcym ul. Wolności 20,
62-590 Golina

Główne działania w ramach projektu obejmować będą:

-doposażenie w meble oraz sprzęt

-doposażenie w zabawki oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć

- budowa placu zabaw i jego wyposażenie

- utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania;

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 30.09.2022 r.

Grupa docelowa projektu:

- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

Struktura grupy docelowej w projekcie:

-19 (19K) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych)

Całkowita wartość projektu:  996 707,60

Kwota dofinansowania: 936 857,60