Niedziela, 07 marzec. Imieniny Pawła i Tomasza.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)".

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną:

  1. osoby młode do 25 roku życia, które staż rozpoczną w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

  2. osoby w wieku od 25 do 30 roku życia.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie do 10 lipca br.

Informacje merytoryczne dotyczące realizacji staży można uzyskać pod numerem tel.: 63 247 78 38.

Szczegóły naboru znajdują się w poniższym linku:

https://konin.praca.gov.pl/-/12805587-ogloszenie-o-naborze-staz-osoby-do-30-roku-zycia