Czwartek, 09 kwiecień. Imieniny Marii i Marcelego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) przedstawiam w załączeniu harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Golina.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

 

Zarządzenie Burmistrza Goliny Nr 4/2020  z 29 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina.