Czwartek, 09 kwiecień. Imieniny Marii i Marcelego.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

KOMUNIKAT

W związku z trwającym wzmożonym okresem zachorowań na grypę oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z targowiska miejskiego uprzejmie informuję, że od dnia 12.03.2020 r. targowisko będzie zamknięte do odwołania

 

                                         BURMISTRZ GOLINY
                                         /-/ Mirosław Durczyński
 

Golina, 31.03.2020 r.
 

Z uwagi na brak możlowości spełnienia wymagań określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, majac na uwadze dobro i bezpieczeństwo konsumentów, Burmistrz Goliny podtrzymuje decyję o zamknięciu targowiska

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Konin, dnia 27 marca 2020 r.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w nawiązaniu do pisma własnego  z dnia 25 marca 2020 r., znak ON.HŻ-073-8-9/20, dotyczącego nakazu wstrzymania z dniem  28 marca 2020 r. sprzedaży żywności z otwartych punktów zlokalizowanych na targowiskach,  w związku z pismem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  z dnia 26 marca 2020 r., znak DN-HŻ.9011.111.2020 informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny przedstawił ostateczne stanowisko w zakresie sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu województwa wielkopolskiego (których zamknięcie miało nastąpić z dniem 28 marca 2020 r.).
 
Wymagania i zasady dla sprzedawców prowadzących m. in. sprzedaż żywności na targowiskach, ale także innych produktów tj.:
1. Zasady higieny rąk, oddychania i zabezpieczenia przed kaszlem, 
2. Zasady bezpieczeństwa żywności, 
3. Ograniczenia bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, duszności, 
4. Zachowania bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 m), 
5. W miarę możliwości korzystanie, głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.  
 
 

                                                                                                                                                 Konin, dnia 25 marca 2020 r.
 
Informacja odtrzymana od  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie dotyczącą targowisk:

"W nawiązaniu do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego z dnia 24 marca 2020r. w sprawie występującej w Polsce sytuacji epidemicznej wynikającej z zagrożenia koronawirusem SARS CoV-02, nakazuję bezwzględne zamknięcie wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu województwa wielkopolskiego. Zamknięcia punktów należy dokonać z chwilą wyprzedania towarów łatwo psujących się, które naraziłyby sprzedających na znaczne straty finansowe, lecz nie później niż do dnia 28.03.2020r.

Powyższy zakaz handlu w dalszym ciągu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach), dla których sprzedawcy przyjęli szczególne procedury ostrożności w zakresie ochrony własnej i klientów przed możliwością zarażenia się wirusem."

Treść pisma  

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 Konin, dnia 18 marca 2020 r.
 
Informacja odtrzymana od  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie dotycząca targowisk:

W nawiązaniu do pisma Wielkopolskiego Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego oraz do występującej obecnie w Polsce sytuacji epidemiologicznej wynikającej z zagrożenia koronawirusem SARS CoV-02,

zaleca się  aby wszystkie targowiska z terenu województwa wielkopolskiego, na których odbywa się sprzedaż środków spożywczych z punktów otwartych (stragany, kramy) zostały zamknięte.

Powyższy zakaz handlu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach).

  Treść pisma w załączeniu