Czwartek, 04 czerwiec. Imieniny Karola i Franciszka.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

    

Trzy komplety ubrań specjalnych oraz trzy hełmy strażackie zostały przekazane dziś Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości. Podczas uroczystości obecni byli Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego- Robert Popkowski, Burmistrz Goliny- Mirosław Durczyński, Skarbnik Goliny- Janina Adamczewska, Prezes Osp Golina- Dominik Kapuściński oraz Skarbnik OSP Golina- Żanetta Matlewska. Niniejsze przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań, minimalizacji skutków nadzwyczajnych zdarzeń mogących mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, wzmocnienia systemów wczesnego reagowania i ratownictwa, a tym samym poprawy bezpieczeństwa ludności gminy w związku z występowaniem zjawisk i wydarzeń katastrofalnych, w tym zagrożeń przyrodniczych. Ponadto zakup wyposażenia zminimalizuje niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia strażaków-ochotników udzielających niezbędnej pomocy ofiarom przestępstw - wypadków drogowych.

Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 99% tj. 11 880,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Golina  wyniósł 1%.