Czwartek, 04 czerwiec. Imieniny Karola i Franciszka.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Rada Nadzorcza Spółki ZGKiM w Golinie sp. z o.o.
ogłasza konkurs
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Spółka z o.o., ul. Parkowa 6, 62-590 Golina

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do sekretariatu Spółki.

 

Oferty konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-590 Golina, ul. Parkowa 6.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załączniki w trybie edycji