Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Golinie

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 - sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie z następującym porządkiem obrad: 

1.     Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów XXXII i XXXIII sesji.

4. Zapytania i wnioski radnych. 

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Golina do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych (projekt nr 222).  

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina  (projekt nr 223).

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 224).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/167/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 28 stycznia 2021 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 225).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej w Golinie z 20 lutego 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina(projekt nr 226).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok (projekt nr 227).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 - 2028 (projekt nr 228).       

13. Udzielenie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

 

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wojciech Wojdyński