Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Decyzje celu publicznego

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego BNiOŚ.6733.12.2024

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 281/24, 254/1, 1810, 1811, 1814/3, 259/8, 382, 277/17 w miejscowości Golina, obręb geodezyjny Golina, gmina Golina.
Czytaj więcej

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego BNiOŚ.6733.13.2024

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie terenów rekreacji i wypoczynku z retencjonowaniem wód opadowych wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 281/24, 281/21, 277/11 w miejscowości Golina, obręb geodezyjny Golina, gmina Golina.
Czytaj więcej

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego BNiOŚ.6733.10.2024

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nN-0,4kV kablowej wraz z przyłączem dla zasilania działki budowlanej nr 136/20 w m. Rosocha Kolonia, gm. Golina, pow. koniński, woj. wielkopolskie realizowanej w obrębie geodezyjnym Rosocha-Kolonia, na działkach nr ewid. 136/20, 136/21, 46, gmina Golina.
Czytaj więcej

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego BNiOŚ.6733.7.2024

Obwieszczenie i decyzja celu publicznego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN wraz z przyłączem elektroenergetycznym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 427/2 w miejscowości Kawnice, gm. Golina, na działkach nr ewid. 410, 416, 427/2, obręb geodezyjny Kawnice, gmina Golina.
Czytaj więcej
drukuj zawartość
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting