Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina.

Konsultacje społeczne dokumentu "Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Golina"

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina.

Konsultacje społeczne dokumentu "Strategia Rozwoju Miejscowości Golina"

Konsultacje społeczne dokumentu „Program ochrony środowiska dla Gminy Golina na lata 2022-2028”

Strategia Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026załącznik
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2021-2030
 
Lokalny Program Rewitalizacji gminy Golina na lata 2017–2023załącznik
 
Program opieki nad zabytkami gminy Golina na lata 2022–2025załącznik

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz innych uzależnień dla Gminy Golina na lata 2022 – 2025
 
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Golina
 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Golina na lata 2018–2022
 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022–2025
 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golina na 2022 rok
  
Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022, załącznik
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dodano: , Dodał: Anna Paszek
Edytowano / zaktualizowano: , Edytował: Anna Rabiega
Liczba wyświetleń strony: 532
drukuj zawartość
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting